Tin gói cước 3G/4G/5G

16/06/2020

Danh Sách Gói 50K Viettel – Hướng Dẫn Đăng Ký 4G Viettel 50K 1 Tháng

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sử dụng 4G Viettel của khách hàng ở mức chi phí gói cước 50K 1 tháng. Viettel cho ra […]
16/06/2020

Danh Sách Gói 70K Viettel – Hướng Dẫn Đăng Ký 4G Viettel 70K 1 Tháng

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sử dụng 4G Viettel của khách hàng ở mức chi phí gói cước 70K 1 tháng. Viettel cho ra […]
12/06/2020

Danh Sách Gói 90K Viettel – Hướng Dẫn Đăng Ký 4G Viettel 90K 1 Tháng

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sử dụng 4G Viettel của khách hàng ở mức chi phí gói cước 90K 1 tháng. Viettel cho ra […]
Logo 4g Viettel 105524293